...
Loại CSDL: Sách
MFN: 39290
Tác giả: Nguyễn Thị Loan
Thông tin xuất bản:H.: Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý: 112 tr., 27 cm
Từ khóa: Thiết kếCông nghiệp nhẹThời trang

Tìm kiếm thêm