...
Loại CSDL: Sách
MFN: 39280
Tác giả: Lại Ngọc Anh
Thông tin xuất bản:H.: Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý: 208 tr., 27 cm
Từ khóa: Hệ thống lạnhKỹ thuậtÔ tô

Tìm kiếm thêm