...
Loại CSDL: Sách
MFN: 39266
Tác giả: Trần Văn Địch
Thông tin xuất bản:H.: Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý: 112 tr., 27 cm
Từ khóa: Công nghệKỹ thuậtChế tạo máy

Tìm kiếm thêm