Hỗ trợ trực tuyến
klf@cdsphanoi.edu.vn 04.3.8338603
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI SÁCH 2017 (17/04/2017)

Nhằm hưởng ứng ngày Sách Việt Nam, Trung tâm Thông tin - Thư viện phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức Ngày Hội sách vào ngày 18/4/2017 . Ngày hội sách là một hoạt động thực tiễn góp phần nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên, giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức mới ngoài chuyên ngành và hiểu được tầm quan trọng của sách với thế giới tâm hồn mỗi người.